Radislav Homolka - Elektro - Tel

Radislav Homolka - Elektro - Tel

Pekárenská 257/81
37004 České Budějovice 4
IČ: 47242213

Informace o subjektu Radislav Homolka - Elektro - Tel

Podvrty a protlaky Radislav Homolka ELEKTRO-TEL

Firma Radislava Homolky působí na trhu již od roku 1992. Od této doby se zaměřuje na podvrty a protlaky

Provádíme tyto služby:

  • Protlaky pod komunikacemi: Tuto technologii je možné využít pro výstavbu inženýrských sítí pod komunikacemi, vodními toky, zastavěnými plochami jako jsou budovy, haly a podobně, bez narušení statiky stavby. Práce jsou prováděny moderní HDD technologií
  • Řízené podvrty: Řízené protlačování se provádí vrtnou soupravou přes startovací jámu (výkop si zajišťujeme sami). Řízené podvrty jsou využívány zejména pod komunikacemi a vodními toky.
  • Zemní práce strojně: Provedeme velkým rypadlem CASE a MF 50 pro připojení kabelové přípojky včetně konečné úpravy terénu malým rypadlem Takeuchi Kabelové poruchy „NN“ Včetně oprav vedení pro obce, rodinné domy, provozovny i  průmyslové objekty. Termíny realizace veškerých prací plně podřizujeme přání zákazníka.
  • Práce s montážní plošinou: Na objednávku provedeme opravy veřejného osvětlení i slavnostní výzdobu při příležitosti voleb a vánoční výzdobu v obcích.
  • Čištění kanalizace: Odpadního potrubí, svislé i ležaté kanalizace, stoupaček a gajgru tlakovou vodou. Provedeme i čerpání kalových jímek a čističek, lapolů,  šachet a zatopených výkopů.
  • Čerpání vody ze zatopených prostor: Vyčištění po havárii vodovodu, prasklé kanalizace a po záplavách. Po vyčerpání vody  provedeme odstranění nánosů bahna. V případě havárie se dostavíme v nejkratší možné době. Na objednávku provedeme vyčerpání vody z výkopů a stavebních jam.

Kde nás najdete?